Medlemskap


Medlemmene i NLH er terapeuter som bruker flere terapiretninger for å behandle sine klienter.
En forutsetning for å bli medlem er å ha tatt Anatomi og Fysiologi til sykepleier-nivå.
Alle medlemmene er ansvars-forsikret.
Behandleren skal etterleve et etisk regelverk og vedtekter med eksklusjons-regler.

NLH har klagenemnd for pasienter.