Kinesiologi

Kinesiologi betyr «læren om bevegelse».

Kinesiologi er en brobygger mellom skolemedisinske og folkemedisinske tradisjoner i den vestlige og østlige delen av verden. På en unik måte kombineres Kinesiologi det moderne vestens fysiologi, anatomi og bevegelseslære med østens kunnskaper om menneskets indre og ytre energisystem.

Terapeuten muskeltester og styrker svake muskler for å få kroppen tilbake i balanse.
Ved hjelp av muskeltesting kan man finne ut hva som er bra eller ikke bra med deg.
En Kinesiologibehandling kan gi deg økte krefter i både kropp og sjel.