Øreakupunktur

 

Alle kroppens indre og ytre deler har reflekssoner i øret.
Kroppens funksjoner påvirkes ved å stimulere punkter i ørene med korte, tynne nåler.

Brukes som selvstendig behandlingsform eller sammen med f.eks. soneterapi.

Denne formen for akupunktur praktiseres over hele verden.