Hypnoterapi

Hypnoterapi kan benyttes ved røykeslutt, vektreduksjon, dårlig selvtillit, negative tanker.
Opplevelser som plager en, fobier, stress, frykt, søvnløshet, flyskrekk, konsentrasjonsvansker, uvaner, nedstemthet, m.m.

Du er i en svært avslappet tilstand. Hypnoterapi er trygt og du har full kontroll under prosessen.