Priser

Tankefeltterapi:
En behandlingsserie med TFT består av 5 timer.
Du får da både behandling og opplæring i metoden for egenbehandling.
Kr. 2 500,- for alle 5 timene

Alle andre behandlingsformer:
500,- pr. time.

— Gave-idé —
Gi gjerne et gavekort på massasje!

For eldre eller sterkt synshemmede er det mulig med hjemmebesøk.